Eagles hem för helgdagarna

Eagles hem för helgdagarna

När familjer samlas till middag och roligt över Thanksgiving, dussintals buntar upp och leder till Beaver Lake för att förundras över skalliga örnar som gör reservoaren sin vinterhem.

I korthet

Det kan vara svårt att berätta för en skallig örn från en kalkongam när de svänger på avstånd. Båda ses på Hobbs State Park Conservation Area eagle kryssningar.

Här är ett sätt att berätta för dem: Turkiet vultures sväva på en vingspanna som är en bred V-form. Vingarna på en skallig örn är platt när de svänger. Kom ihåg ‘V för gös’.

Andra bra områden för att se skalliga örnar inkluderar Swepco Lake väster om Gentry, Spavinaw Creek nära Gravette och White River under Beaver Dam.

Detta dokument får inte skrivas ut utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Northwest Arkansas Newspapers LLC. Läs våra användarvillkor eller kontakta oss. Associated Press-text, foto, grafik, ljud och / eller videomaterial får inte publiceras, sändas, omskrivas för sändning eller publicering eller omfördelas direkt eller indirekt i något medium. Varken dessa AP-material eller någon del därav kan lagras i en dator förutom personlig och icke-kommersiell användning. AP kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förseningar, felaktigheter, fel eller försummelser därifrån eller vid överföring eller leverans av hela eller någon del därav eller för eventuella skador som härrör från något av föregående.